Opolska eSzkola - kontakt z dzialem technicznym

Rejestracja zgłoszenia serwisowego (VULCAN)

Opolska e-Szkoła - logo


Trwa proces konfiguracji kont uczniowskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Placówka/Szkoła: *
Czy wykonano poniższe kroki ? Co sprawdzono dotychczas..
UWAGA : Jeśli problem związany jest z utratą dostępu do dotychczasowego adresu e-mail i konieczna jest zmiana Twojego adresu e-mail w systemie, należy zgłosić się bezpośrednio do placówki szkolnej bądź nauczyciela prowadzącego klasę. Zespół administracji centralnej nie ma uprawnień do ingerowania w zapisy systemu szkolnego - zmiana adresu e-mail w systemie centralnym nie zapewni dostępu do danych dziennika elektronicznego.
Opis występującej trudności...
OCE, 2024; IP:44.211.26.178